"تشکیل اولین جلسه از دور جدید شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه"

اولین جلسه از دور جدید شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه روز سه‌شنبه مورخ 1398/11/29 با حضور ریاست محترم دانشگاه‏، معاونین، مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی، مدیر منابع انسانی و تحول سازمانی، دبير هيأت نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري خراسان رضوي، رئیس گروه نظارت و ارزیابی راهبردی دانشگاه، رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی و جناب آقای دکتر مهرام عضو محترم هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار گردید. در این جلسه ساختار و مختصات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه توسط دبیر شورا جناب آقای دکتر مهارتی ارائه و نکته نظرات اعضا در این خصوص دریافت گردید.