تشکیل دومین جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت حوزه برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه

 

دومین جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت حوزه برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه، روز چهارشنبه 8 مرداد 1399 با حضور اعضا برگزار گردید. در این جلسه ضمن مروری بر نتایج ارزیابی اثریخشی حوزه برای سال‌های 97-1395، اقدامات قابل انجام به منظور بهبود نتایج ارزیابی سال 1398 حوزه نیز تعیین گردید.

photo 2020-07-29 14-23-16