برگزاری جلسه مدیران برنامه و بودجه دانشگاه‌های منطقه 9 کشور (به صورت مجازی)

ارم معاونت برنامه ریزی smallگردهمایی مدیران برنامه و بودجه دانشگاه‌های منطقه 9 کشور در روز سه‌شنبه مورخ 99/06/25 به صورت مجازی برگزار گردید. در این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر رستگاری مدیر کل محترم دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سرکار خانم دکتر خالقی سروش معاون محترم بودجه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مدیران برنامه و بودجه دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی منطقه با دبیری جناب آقای دکتر مهارتی، مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل شد مباحث مهمی در خصوص مدل تعیین و توزیع بودجه دانشگاه‌ها و ارتقاء آن، تاکید بر تداوم فعالیت‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عمکرد و استفاده از تجارب دانشگاه‌هاي پیشرو در این حوزه مطرح گردید. در ادامه جناب آقای دکتر عباس‌زاده دانشیار محترم گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد به ارائه راهکارهای لازم جهت ایجاد زیرساخت‌های بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد پرداختند.