نمایش # 
معرفی و خلاصه کتاب ذهن استراتژیست،‌ تکنیک‌های کاربردی تفکر استراتژیک در سطح ملی، سازمانی و فردی
معرفی و خلاصه کتاب کار کردن با تو مرا بیچاره کرده است
معرفی و خلاصه کتاب"53 اصل در مدیریت انسان‌ها"
معرفی و خلاصه کتاب عادت مربی گری
معرفی و خلاصه کتاب "پنجمین فرمان:خلق سازمان یادگیرنده"
معرفی و خلاصه کتاب مدیریت اقتضایی متناسب با فرهنگ های سازمانی
معرفی و خلاصه کتاب نو سازی
معرفی و خلاصه کتاب تفکر استراتژیک
معرفی و خلاصه کتاب پویایی شناسی سیستم ها- دیدگاه سیستمی
معرفی و خلاصه کتاب عادت های کوچک ، قدرتی بزرگ
معرفی و خلاصه کتاب هفت عادت مردمان موثر
معرفی و خلاصه کتاب هرگز سازش نکنید
معرفی و خلاصه کتاب مهندس 2020
معرفی و خلاصه کتاب راه دشوار پیروزی
معرفی و خلاصه کتاب ده گام استقرار مدیریت فرایند
معرفی و خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی
معرفی و خلاصه کتاب استراتژی خوب/ استراتژی بد
معرفی و خلاصه کتاب اخلاق حرفه ای
معرفی و خلاصه کتاب خودباوری در خلاقیت
معرفی و خلاصه کتاب هوش هیجانی برای مدیران پروژه
معرفی و خلاصه کتاب سختی کارهای سخت
معرفی و خلاصه کتاب نوآفرینی/ دنیا را با خودتان سازگار کنید
معرفی و خلاصه کتاب مدیر افسانه ای
معرفی و خلاصه کتاب سیستم سازی
معرفی و خلاصه کتاب راهکارهای دستیابی به استراتژی برد
معرفی و خلاصه کتاب رهبران آخر غذا می خورند
معرفی و خلاصه کتاب اوج‌گیری، قواعد سه گانه تفکر استراتژیک پیشرفته
معرفی و خلاصه کتاب استراتژی رسیدن به استراتژی
معرفی و خلاصه کتاب شتاب دهی: دستیابی به چابکی استراتژیک برای دنیایی پرشتاب‌تر
معرفی و خلاصه کتاب تفکر سیستمی، مدیریت آشفتگی و پیچیدگی
معرفی و خلاصه کتاب 1404 پیام برای مدیران 1404
معرفی و خلاصه کتاب گزینه ب / مواجه با سختی، ارتقای حد تحمل و یافتن شادی
معرفی و خلاصه کتاب هنر شفاف اندیشیدن
معرفی و خلاصه کتاب تیم شوید
معرفی و خلاصه کتاب بهشت کارکنان، هنر و دانش آفریدن یک محیط کار استثنایی
معرفی و خلاصه کتاب چه کسی می گوید فیل ها نمی توانند برقصند
معرفی و خلاصه کتاب هنر رقصیدن با استراتژی
معرفی و خلاصه کتاب قدرت انتقاد سازنده
معرفی و خلاصه کتاب دوره عمر سازمان
معرفی و خلاصه کتاب استراتژی اقیانوس آّبی
معرفی و خلاصه کتاب کارکنان نامرئی، کشف توانمندی های پنهان
معرفی و خلاصه کتاب خلاقیت و حل مساله
نقشه‌هاي استراتژي: تبديل دارايي‌هايي نامشهود به نتايج مشهود
معرفی و خلاصه کتاب مدیران و چالش های تصمیم گیری
معرفی و خلاصه کتاب توانا سازی و تفویض اختیار
معرفی و خلاصه کتاب جهانی شدن- بخت با شجاعان یار است
معرفی و خلاصه کتاب مدیریت در جامعه آینده
معرفی و خلاصه کتاب کسب و کار بر بال اندیشه
معرف و خلاصه کتاب "نه برای لقمه ای نان"
معرفی و خلاصه کتاب رهبری کارآفرین
معرفی و خلاصه کتاب 13 اشتباه مهلک مدیران
معرفی و خلاصه کتاب بهبود بی تردید
معرفی و خلاصه کتاب مدیریت دولتی نوین
معرفی و خلاصه کتاب صفات بایسته یک رهبر
معرفی و خلاصه کتاب با شتاب به پیش
معرفی و خلاصه کتاب 10 اصل اثربخشی استراتژی
معرفی و خلاصه کتاب هدف گذاری (اولویت بندی، برنامه محوری، سنجش موفقیت)
معرفی و خلاصه کتاب ایده عالی مستدام
شنبه های مدیریتی - معرفی و خلاصه کتاب راهنمای عملی مدیریت تغییر در سازمان ها
شنبه های مدیریتی - معرفی و خلاصه کتاب فراتر از عملکرد
شنبه های مدیریتی- معرفی و خلاصه کتاب انتخاب برتری
شنبه های مدیریتی- معرفی و خلاصه کتاب رئیس خوب، رئیس بد
شنبه های مدیریتی - معرفی و خلاصه کتاب مساله یابی، مهارتی بایسته برای مدیران
شنبه های مدیریتی - معرفی و خلاصه کتاب مستندسازی تجربیات مدیران
شنبه های مدیریتی- معرفی و خلاصه کتاب مدیریت از راه ارزش ها
شنبه های مدیریتی- معرفی و خلاصه کتاب فرهنگ سازمانی
شنبه های مدیریتی- معرفی و خلاصه کتاب درس هایی از آینده
شنبه های مدیریتی - معرفی و خلاصه کتاب رهیدن از قانون های کهنه
شنبه های مدیریتی- معرفی و خلاصه کتاب مدیران کهنه کار، زمانه ای نو
شنبه های مدیریتی- معرفی و خلاصه کتاب استراتژی اثربخش و معرفی تکنیک تصمیم گیری
شنبه های مدیریتی - معرفی کتاب کلید طلایی ارتباطات
شنبه های مدیریتی- معرفی و خلاصه کتاب سرسختی (قدرت اشتیاق و پشتکار)
شنبه های مدیریتی- خلاصه کتاب پیشبرد تیم
شنبه های مدیریتی- خلاصه کتاب 53 اصل تصمیم گیری
شنبه های مدیریتی- معرفی و بخش از کتاب "طرز فکر"
شنبه های مدیریتی- معرفی و بخشی از کتاب"ذهنتان را مدیریت کنید، سرنوشت خود را بسازید"،
شنبه های مدیریتی - کتاب "قدرت عادت "
شنبه های مدیریتی - خلاصه کتاب "تمایز یا نابودی"
شنبه های مدیریتی- خلاصه کتاب تنها بی پروایان پایدارند
شنبه های مدیریتی - کتاب شناخت دره سیلیکون
شنبه های مدیریتی- خلاصه کتاب هنر مشارکت آفرینی
شنبه های مدیریتی- کتاب " از شنبه ها متنفرم"
شنبه های مدیریتی - خلاصه کتاب گانگ هو (مدیریت شگفت انگیز)
شنبه های مدیریتی - خلاصه کتاب "از خوب به عالی"
شنبه های مدیریتی - خلاصه کتاب کشف توانمندی ها
شنبه های مدیریتی - خلاصه کتاب کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار
شنبه های مدیریتی - مجله کسب و کار هاروارد ، فارسی - می 2015
شنبه های مدیریتی - تغییر و خیرخواهی (انیمیشن)
شنبه های مدیریتی - مصرف بهینه (فیلم)
شنبه های مدیریتی - کار تیمی (انیمیشن)
شنبه های مدیریتی - خلاصه کتاب پرده آخر مدیریت
شنبه های مدیریتی- خلاصه کتاب بزرگترین اصل مدیریت در دنیا
شنبه های مدیریتی - خلاصه کتاب رقص تغییر
شنبه های مدیریتی- خلاصه کتاب ساختن برای ماندن
شنبه های مدیریتی - خلاصه کتاب چالش های مدیریت دولتی در ایران
شنبه های مدیریتی- خلاصه کتاب چگونه چون مدیر عالی بیندیشیم
شنبه های مدیریتی- خلاصه کتاب مدیر یک دقیقه ای
شنبه های مدیریتی- خلاصه کتاب مدیریت بر خود
شنبه های مدیریتی- خلاصه کتاب هفده اصل کار تیمی
شنبه های مدیریتی- خلاصه کتاب مدیریت نگرش
خلاصه کتاب پنج دشمن کار تیمی
هشت راهکار برای اینکه زمان، در استخدام شما باشد.
روش های سریع خلاق بودن
داستان مديريتي -عقاب و خرگوش
تفكر هدفمند و خلاق با تكنيك 6 كلاه تفكر
چالش دولت بزرگ و ناکارآمد
سهم ۴۸ درصدي خدمات در اشتغال کشور و فربه شدن سازمان‌هاي دولتي
خجالت نمي کشي اين قدر خوب کار مي کني !؟
خصوصیات بهترین ها
آرامش ذهن
40 عادت آدم های موفق
معرفي کتاب
ارزيابی عملکرد
چگونه در جلسات يک شنونده خوب باشيم؟
هرگز تسلیم نشوید
هفت نکته دانستني براي کارکنان
موفق شدن در يک کار
تصميم‌گيري گروهي
مديريت اثر بخش جلسات
علم بهتر است يا نفت؟
2 ساعت كار مفيد در روز، پشتوانه نامطمئن براي توليد ملي
8 گام براي شادابي در محل کار
اسراف كارترين مردم جهان را بشناسيم
چند پرسش و پاسخ ساده
نکاتي براي افزايش انگيزه در بين کارمندان
مطالب مفيد
تصاوير و کاريکاتور‌هاي مديريتي
لطيفه‌ها و طنز مديريتي
حکايت‌هاي مديريتي
جملات مديريتي
نکات مديريتي
قوانين و مقررات، فرم‌ها و ...- ارزيابي عملكرد
بانک دانش- ارزيابي عملكرد

زیر مجموعه ها