نمایش # 
ويدئو اولين همايش منطقه‌اي و چهارمين همايش دانشگاهي نظام پيشنهادهاي دانشگاه فردوسي مشهد (چهارشنبه، 22 آذر ماه سال1391)
چهل و هشتمين شماره نشريه سامان مديريتی با عنوان "هوشمندي رقابتي" منتشر شد
هجدهمين شماره نشريه سامان آموزشي با عنوان "اضطراب امتحان" منتشر شد
برگزاري كارگاه آموزشي " آشنايي با فرآيندهاي نظام پيشنهادها"
گزارش اولين همايش منطقه‌اي و چهارمين همايش دانشگاهي نظام پيشنهادهاي دانشگاه فردوسي مشهد (چهارشنبه، 22 آذر ماه سال1391)
انتشار سالنامه آماری سال 1390 دانشگاه فردوسی مشهد
برگزاري نشست مشترک گروه فرآيندها و ساختار و گروه منابع انساني (معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسي مشهد) با گروه بهبود روش‌ها (معاونت برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري مشهد)
ارائه اسلايد دوره آموزشي روش‌هاي ايجاد ارتباط با ديگران و مراجعان
برگزاري نشست مشترک اعضای کميته عالی نظام پيشنهادها و دبيران كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها
استقرار طرح دانش افزايی مديران گروه