نمایش # 
لزوم تکمیل اطلاعات پایه پرسنلی توسط اعضای غیر هیات علمی
تشكيل سیزدهمین کمیته راهبری MIS
جايگاه دانشگاه فردوسی مشهد در دومین گزارش نظام‌های رتبه‌بندی وبومتريك وUniRank
برگزاری جلسه پروژه های عمرانی دانشکده های الهیات و معارف اسلامی و حقوق و علوم سیاسی
برگزاری دهمین نشست عادی هیئت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی در دانشگاه فردوسی مشهد
برگزاري چهاردهمين نشست كميسيون دايمي هيات امنا
نخستين بازديد ناظر وزارت عتف در پروژه ”ارتقا 5 دانشگاه و 5 واحد پژوهشي برتر كشور به تراز بين‌المللي“ از دانشگاه فردوسي مشهد
"جايگاه دانشگاه فردوسي مشهد در بين دانشگاه‌هاي جهان اسلام و كشور در رتبه‌بندي‌هاي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)
برنامه آموزش‌های ضمن خدمت منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1397 اعلام شد
گزارش دوره هاي آموزشي برگزار شده در سال 1396 (مديران، اعضاي هيات علمي و كاركنان)