نمایش # 
اطلاعيه ثبت نام در دوره " اصول و روش‌هاي ارتقاي بهره‌وري" ويژه كارشناسان دانشگاه
اطلاعيه ثبت نام در دوره آموزشي "مديريت استرس" ويژه كاركنان دانشگاه"
اطلاعيه ثبت نام در كارگاه آموزشي "شيوه‌هاي نگارش مقاله بالاخص مقالات ISI" ويژه اعضاي هيأت علمي
اطلاعيه ثبت‌نام كارگاه آموزشي "عرفان‌هاي نوظهور" ويژه اعضاي هيأت علمي
اسلايدهاي آموزشي كارگاه "اعتبارسنجي و تضمين كيفيت در آموزش عالي" ارائه شده توسط جناب آقاي دكتر مهرعليزاده
اطلاعيه ثبت‌نام در كارگاه آموزشي "اعتبارسنجي و تضمين كيفيت در آموزش عالي" ويژه اعضاي محترم هيأت علمي
"اطلاعيه ثبت نام در كارگاه آموزشي "ارزشيابي برنامه درسي" ويژه اعضاي محترم هيأت علمي
اطلاعيه ثبت‌نام در دوره آموزشي"روش‌ها و تكنيك‌هاي موثر در بهبود عملكرد سازمان"
اصول و روش‌هاي ارتقاي بهره‌وري
اطلاعيه ثبت‌نام در دوره آموزشي"روش‌ها و تكنيك‌هاي موثر در بهبود عملكرد سازمان"