نمایش # 
اطلاعيه ثبت نام در دوره آموزشي "مديريت دانش"- گروه 2
اطلاعيه ثبت نام در كارگاه آموزشي "آشنايي با اصول و مباني پدافند غير عامل" ويژه اعضاي محترم هيأت علمي
اطلاعيه ثبت نام در دوره آموزشي "مديريت دانش"
زمان برگزاري آزمون و ارائه اسلايد دوره آموزشي "اخلاق اداري و مناسبات انساني"
زمان برگزاري آزمون و ارائه اسلايد دوره آموزشي "آشنايي با كارآفريني و روش‌هاي استقرار آن در دانشگاه"
"اطلاعيه ثبت‌نام در دوره آموزشي "اخلاق اداري و مناسبات انساني" ويژه كاركنان
اطلاعيه ثبت نام در دوره آشنايي با كارآفريني و روش‌هاي استقرار آن در دانشگاه ويژه كاركنان
اطلاعيه ثبت نام در سومين دوره طرح ضيافت انديشه ويژه اعضاي هيأت علمي
برگزاري نشست آموزشي "نقش ارتباط موثر كلامي در مديريت از منظر قرآن" ويژه مديران ارشد دانشگاه
اطلاعيه تعيين حدنصاب نمره قبولي در آزمون دوره‌هاي آموزش مجازي فراسا