نمایش # 
"اسلايدهاي دوره آموزشي فرزند پروري و تربيت جنسي كودكان دكتر اصغري نكاح و آقاي حسين باقري"
اطلاعيه ثبت‎نام دوره آموزشي " مهارت‌هاي زندگي در آخرالزمان "
اطلاعيه ثبت‎نام در 6 آزمون مهارت‌هاي رايانه اي (ICDL )
اطلاعيه ثبت‎نام دوره آموزشي "روش های آماری با نرم افزار spss (سطح مقدماتی)"
"ششمين دوره طرح ضيافت انديشه (معرفت افزايی) ويژه اعضای هيأت علمی"
"اطلاعيه ثبت نام در "ششمين دوره طرح ضيافت انديشه" ويژه اعضاي هيأت علمي"
اطلاعيه ثبت نام در كارگاه آموزشي "اصول و روشهاي داوري مقاله هاي علمي در حوزه علوم انساني" ويژه اعضاي هيأت علمي دانشكده هاي ادبيات و علوم انساني، الهيات و معارف اسلامي، تربيت بدني و علوم ورزشي، علوم اداري و اقتصادي و علوم تربيتي و روان شناسي
اطلاعيه ثبت نام در كارگاه موزشي "برنامه محوري: الزامات و دستاوردها" ويژه كارشناسان دانشكده هاي دامپزشكي، علوم، علوم رياضي، منابع طبيعي و محيط زيست
اطلاعيه ثبت نام در كارگاه "برنامه محوري:الزامات و دستاوردها" ويژه كارشناسان دانشكده هاي ادبيات و علوم انساني، الهيات و معارف اسلامي، تربيت بدني و علوم ورزشي، دامپزشكي، علوم و علوم تربيتي و روان­شناسي
مطالب ارائه شده در كارگاه "آسيب شناسي نهاد خانواده در سطح ملي و بين المللي" مدرسين: جناب آقاي دكتر پسنديده و جناب آقاي لساني