- این کتاب سعی دارد به رهبران در تمامی سطوح سازمانی کمک کند تا مساله‌یاب‌های بهتری شوند.
- برای بعضی‌ها مساله این نیست که نمی‌توانند «راه حل» پیدا کنند. بلکه مشکل اصلی این است که نمی‌توانند «مساله» را ببینند!
- خبرهای بد مثل سرکه هفت‌ساله نیست که هرچه دیرتر سراغش بروید، بهتر باشد.
- بسیاری از شکست‌های در مقیاس بزرگ، به‌جای اینکه یک علت و ریشه واحد داشته باشند، نتیجه رشد یک‌سری اشتباه‌ها و خطاهای کوچک هستند.
- در میان داده‌ها و اطلاعات پراکنده‌ی درون سازمان خود، به‌صورت هدف‌دار به‌دنبال الگوهای معنادار بگردید.
- مدیران مساله‌یاب، خود را به بطن سازمان و به عمق کارها می‌رسانند. درهای دفتر خود را برای شنیدن، دیدن، و دانستن مشکلات باز نگاه می‌دارند.
- مدیر یا رهبر باید جوّی مساعد را در محیط کار به‌وجود آورد تا همه افراد برای اطلاع‌رسانی و صحبت کردن با وی، احساس امنیت و راحتی کنند.
- اخراج کردن فردی که یک اشتباه کرده، بدون شناسایی مشکل سیستمی مولد آن، هرگز یک مساله‌یابی موثر نیست و فقط بدان معناست که یک قربانی آسان و بلاگردان بی‌دردسر را پیدا و حذف کرده‌ایم.
- در صورتی می‌توانید مشکلات را شناسایی کنید که پذیرفته باشید «مشکلات همیشه وجود دارند حتا در بهترین شرکت‌ها».


maslaeyabi

دانلود خلاصه کتاب