بدون شک برنامه ريزي براي توسعه و پيشرفت از اصول هر شرکت و موسسه اي است که با تعريف استراتژي هاي درون سازماني و راهبردهاي توسعه و بازاريابي براي نيل به آن گام برمي دارد. اما مهم تر از اين شاخص ها براي رسيدن به هدف هاي سازماني، داشتن کارمندان باانگيزه و شاداب است تا در محيطي پويا و سرزنده حداکثر کارايي را براي شرکت داشته باشند. اما براي داشتن کارمندان باانگيزه توجه به چند نکته ضروري است.

 

-مراقب اولين برخورد باشيد

 

اولين برخورد ممکن است تا مدت ها در ذهن فرد باقي بماند. اين برخورد مي تواند به فرد کمک کند تا درک کامل و مناسبي از نقشش در شرکت داشته باشد و به رفع دغدغه ها و استرس هاي شغلي فرد منجر شود پس مراقب باشيد که برخورد مناسبي با کارمندانتان داشته باشيد.

 

-به توانايي هاي کارمندتان توجه کنيد

 

هر کارمندي حتي اگر بسيار جزء و بي اهميت باشد نيازمند ارزش گذاشتن و ديده شدن توسط ديگران است. از شاخصه هاي محيط پويا ارج نهادن مدير و ساير کارمندان به زحمت هاي ديگر همکاران است هر چند کوچک باشد. احترام براي توانايي هاي هم در محيط کار در ايجاد محيطي پويا با کارمندان با انگيزه بسيار موثر است.

 

-حس مالکيت را در کارمندان افزايش دهيد

 

هر چه احساس مالکيت کارمندان نسبت به شرکت يا موسسه اي که در آن کار مي کنند، بيشتر باشد، انگيزه آن ها هم براي کار کردن بيشتر مي شود. با نظرخواهي در برنامه هايي که امکان پذير است از کارمندان احساس تعلق خاطر را در آن ها افزايش دهيد تا انگيزه آن ها افزايش يابد.

 

- با هر کس متناسب با خودش رفتار کنيد.

 

با توجه به رده سازماني و جايگاه و نوع کار شخص براي تنبيه يا تشويق افراد تصميم بگيريد به شخصيت حقوقي و حقيقي کارمندان احترام بگذاريد و در تصميم گيري به بازخورد کارشان توجه کنيد.

 

-بر نقاط قوت تاکيد کنيد

 

بيشتر از نقاط ضعف به نقاط قوت، مهارت ها و توانايي هاي فرد تاکيد کنيد، آن ها را برجسته کنيد و با ارائه راهکارهاي مناسب براي رفع کاستي ها و پوشش دادن نقاط ضعف اقدام کنيد هر کس نقاط قوتي دارد که مي تواند به شرکت يا نهادي که در آن کار مي کند، کمک کند.

 

-از طرح هاي پرهزينه کارمندان حمايت کنيد

 

هم زمان با اين که کارمندان شما بايد بدانند در صورت ارتکاب اشتباهات سنگين يا درست انجام ندادن وظايف با تنبيه يا اخراج مواجه مي شوند، بايد اين را نيز بدانند که در صورت اشتباهي سهوي با مجازات هاي سنگين مانند اخراج روبه رو نخواهند شد و حتي اگر پيشنهادهاي پرهزينه اي هم بدهند مي توانند حداقل اميدوار باشند که طرح هاي آن ها بررسي مي شود. همواره به اين نکته توجه کنيد که برخي از بزرگ ترين دستاوردهاي بشري حاصل خطاهاي سهوي بوده است.

 

-با گشاده رويي و آغوش باز پذيراي زيردستان خود باشيد

 

به اين نکته توجه داشته باشيد که وظايف سازماني يا چارت اداري نبايد باعث فاصله بيش از اندازه ميان شما و کارمندانتان شود. در صورتي که حضور در يک محيط دربسته و پشت ميز را مي پسنديد بدانيد با دستان خودتان انگيزه کارمندان و زير دستانتان را کشته ايد. حضور سرزده در محيط کار همکاران و يا پذيراي آن ها بودن در اوقات خالي از روز يا هفته به ويژه با گشاده رويي و آغوش باز راهي مناسب براي ايجاد انگيزه در کارمندان است.


روزنامه خراسان- مورخ 90/8/8 -امير وطن خواه