شروع و اداره يک کار موفق می‌تواند سخت و درعين‌حال سودآور باشد. موفقيت نياز به تمرکز، نظم و ثبات قدم دارد. اما موفقيت نه تنها يک شبه ايجاد نمی‌شود بلکه نياز به تمرکز طولانی‌مدت دارد و بايد در موقعيت‌هاي چالش‌انگيز و دشوار، پشتکار و استواري لازم را داشته باشيد.

نکات زير می‌تواند کمکتان کند:

1. سازماندهي داشته باشيد
براي موفق شدن در کاري بايد سازماندهي داشته باشيد. سازماندهي به شما کمک می‌کند کارها را تکميل کنيد و طبق برنامه پيش رويد. يک راه خوب براي اين کار اين است که يک ليست برنامه روزانه داشته باشيد و جلوي هر کاري را که انجام می‌شود، يک تيک بزنيد. اين کار مطمئنتان می‌کند که چيزي را فراموش نکنيد و همه کارها را يک به يک انجام دهيد.

 2. جزئيات را ثبت کنيد
با ثبت گزارشات دقيق و جزئي، می‌فهميد که کارتان در چه وضعيت  قرار دارد و با چه چالش‌هاي احتمالي روبه‌رو خواهد شد. فقط دانستن اين، وقت لازم براي ايجاد استراتژی‌‌هايي براي غلبه بر موانعي که ممکن است از موفقيت و پيشرفت کارتان جلوگيري کند، فراهم می‌کند.

3. رقبايتان را تحليل کنيد
رقابت، سازنده بهترين نتايج است. براي موفق شدن نبايد از مطالعه کردن و درس گرفتن از رقبايتان بترسيد.

4. ريسک‌ها و پاداش‌ها را بشناسيد
رمز موفق شدن اين است که ريسک‌هاي حساب‌شده بکنيد تا به رشد کارتان کمک کند. سوال خوبي که می‌توانيد بپرسيد اين است که، "چه معايبي دارد؟" اگر بتوانيد به اين سوال پاسخ دهيد، می‌فهميد که در بدترين حالت چه اتفاقي خواهد افتاد. اين اطلاعات به شما کمک می‌کند بتوانيد ريسک‌هاي حساب‌شده‌اي بکنيد که می‌تواند پاداشي عالي براي كارتان داشته باشد.

5. خلاق باشيد
هميشه به دنبال راه‌هايي براي ارتقاي کارتان باشيد تا آن را در بين رقبا متمايز و برجسته کنيد. بايد درک کنيد که شما همه چيز را نمی‌دانيد و بايد از ايده‌ها و نگرش‌هاي جديد براي کارتان استقبال کنيد.

6. متمرکز باشيد
اينکه کاري را شروع کرده‌ايد به اين معني نيست که فوراً به موفقيت خواهيد رسيد. زمان می‌برد به همين علت بايد روي رسيدن به اهداف کوتاه‌مدتتان تمرکز کنيد و بگذاريد بقيه اتفاقات به موقع خود روي دهد.

7. آماده فداکاري باشيد
شروع يک کار جديد سخت است اما وقتي درها را باز کرديد، کارتان شروع شده است. در بسياري از موارد، بايد خيلي بيشتر از زماني که قبلا کار می‌کرديد زمان بگذاريد.

8. خدماتي عالي ارائه دهيد
ارائه خدمات عالي به مشتريان اهميت زيادي دارد. اگر شما خدمات بهتري را به مشتريانتان ارائه کنيد، آنها تمايل بيشتري براي مراجعه به شما خواهند داشت تا به رقبايتان.

9. استوار و ثابت‌قدم باشيد
ثبات‌قدم رمز موفقيت در يک کار است. بايد هر روز براي موفق شدن پشتکار داشته باشيد. اين عادت‌هاي مثبتي در طولانی‌مدت ايجاد می‌کند که کمکتان می‌کند به مرور زمان سود ببريد.

دريافت بصورت pdf

ابتداي صفحه