نام کتاب: رقص تغییر

نام اصلی کتاب: The Dance of Change
pic 1
نویسنده: پیتر سنگه

مترجم: حسین اکبری و مسعود سلطانی

ناشر: گروه پژوهشی صنعتی آریانا
   


شرح مختصر کتاب: تغییرات پیش روی جوامع انسانی در اینده دور یا نزدیك، گرچه پیش بینی آنچه به وقوع خواهد پیوست را غیر ممكن می نمیاند، در یك نكته شكی باقی نمی گذارد و آن این كه چنانچه در روش انجام كارهایمان تجدید نظری اساسی نداشته باشیم در چنبره چالش های پی در پی گرفتار خواهیم شد!دریافت فایل خلاصه کتاب