خلاصه کتاب کارآفرینی
تالیف: دکتر محمود احمدپور داریانی، محمود عزیزی
موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم

این کتاب از دوازده فصل تشکیل شده است که با مطالعه آنها، با نحوه فعالیت شرکتها و مراکز تولیدی و کشاورزی و خدماتی آشنا میشوید و اطلاعات لازم را برای تاسیس و اداره یک واحد کسب و کار به دست میآورید.

دانلود خلاصه کتاب

آناتومی بدن یک کارآفرین را در تصویر زیر می توانید ببینید

photo 2016-09-17 07-16-06