مدیران هوشمند هر روز صبح، با این سؤال و دغدغه فکری کار خود را آغاز می کنند که “چرا مشتری باید از میان این همه گزینه، کالا یا خدمت سازمان ما را خریداری کند؟”
در چنین شرایطی بهترین استراتژی، تمرکز بر روی نقاط قوت است. مدیران هوشیار می دانند که رمز پیروزی در چنین بازاری، تمرکز برروی تمایزهاست و لذا به شدت از افتادن در دام همه چیز برای همگان” پرهیز میکنند و تلاش دارند تا وجوه تمایز خود را حفظ کرده و هر روز پررنگ تر بسازند.
جک تراوت، نویسنده کتاب تمایز یا نابودی که به او لقب “پدر تمایز ” داده اند، به مدیران هشدار می دهد که « موتور بازارهای رقابتی، حق انتخاب است » گزینه های مناسب متعددی برای مشتریان آماده شده و اگر مرتکب اشتباه شوید، برایتان گران تمام خواهد شد . رقبا کسب و کارتان را از چنگتان بیرون می آورند و بازپس گیری آن خیلی آسان نیست. شرکت هایی که این واقعیت را درک نکنند از بین میروند.

  • نقاط قوت دانشگاه فردوسی مشهد چیست؟
  • تمایز دانشگاه فردوسی مشهد در چیست؟
  • چرا مشتری از میان این همه دانشگاه، باید خدمات دانشگاه فردوسی مشهد را انتخاب کند؟

 

ارسال پاسخ به  

مهلت ارسال پاسخ: 29 آبان  


به بهترین و کامل ترین پاسخ، هدیه ای از سوی معاونت طرح و برنامه تقدیم می گردد.

 

دانلود خلاصه کتاب تمایز یا نابودی

تمایز یا نابودی

دانلود خلاصه کتاب تمایز یا نابودی