معرفی کتاب:

مولف:روبرت گانتر
مترجم:محمدرضا شعبانعلی
ناشر:  نص
تعداد صفحات: 224

مطالعه این کتاب باعث نمیشود که دیگر  از تصمیم هایتان در زندگی پشیمان نشوید. اما کمک میکند که در گیر ودار تصمیم گیری و استرس های آن در مورد «نحوه مواجهه با تصمیم گیری » بهتر فکر کنید.

هیچ فرمول ساده و راه میان بری برای تصمیم گیری وجود ندارد. اما روش هایی هست که با استفاده از آنها میتوانیم تصمیم های بهتری بگیریم. هیچ تصمیمی کامل و بدون ایراد نیست اما این دلیل نمیشود تا از تصمیم گرفتن بترسیم.
در بیشتر موارد تصمیم نگرفتن بدترین گزینه ممکن است.آشنایی با دیدگاه های این کتاب کمک میکند تا به شکلی متفاوت در مورد تصمیم های پیش رویتان فکر کنید.

دانلود خلاصه کتاب
 

53asl

دانلود خلاصه کتاب