نویسنده: کنت بلانچارد
مترجم: مهندس نگار مختاری
ناشر: نسل نو اندیش


 در مجموعه كتاب هاي مرتبط با كار تيمي، كتاب پيشبرد تيم يك راهنماي كاري با انبوهي از رهنمودهاي دقيق براي افرادي است كه مي خواهند تيم هايي با عملكرد بالا تشكيل دهند. اين كتاب شما را در سه قدم به نتايجي عالي در تيم سازي مي رساند:.
قدم اول: آغاز یادگیری مهارت های سطح برتر
قدم دوم: شتاب در تغییر
قدم سوم: تسلط بر مهارت ها

دانلود خلاصه کتاب

pishbord team

دانلود خلاصه کتاب