این کتاب به مفاهیم عمیقی از استراتژی پرداخته است. مفاهیمی که می‌تواند درک انسان را از استراتژی تکامل بخشد.  استراتژي و چگونگي تكوين آن با نگاهي تازه مطرح شده است،  نگرشي كه علاوه بر شيوة شكل گيري يك استراتژي اثربخش، ماهيت استراتژي و رابطة بنيادين آن با پاراديم ها را نيز روشن مي سازد.

 

asarbakhsh

دانلود خلاصه کتاب

 

تکنیک 10- 10 -10 در تصمیم گیری

این تکنیکی ساده برای بهبود تصمیم گیری است و به اولویت بندی بهتر امور کمک می کند. برای اینکه تصمیم بهتری بگیریم بهتر است چارچوب زمانی خود را تغییر دهیم. در این صورت ما می توانیم نیاز ها ، ترس ها، تمایلات و موضوعاتی که بدان آگاهی نداریم را در مقاطع گوناگون ببینیم. این تکنیک کمک می کند تا اهداف و ارزش های عمیق تر خود را شناسایی کنید.

چگونگی استفاده از تکنیک 10-10-10 در تصمیم گیری

برای استفاده از این تکنیک 3 سوال ساده از خود بپرسید

  • سوال اول : پیامد این تصمیم بعد از 10 دقیقه چیست؟
  • سوال دوم : پیامد این تصمیم بعد از 10 ماه چیست؟
  • سوال سوم : پیامد این تصمیم بعد از 10 سال چیست؟


آنچه که در مورد این تکنیک جالب است اینکه ساده و بر اساس پرسش است. همچنین این تکنیکی موثر برای تمرین مهارت های کاربردی است. ما باید به طور پیوسته نتیجه تصمیم هایمان را در برابر تاثیراتی که در آینده خواهند داشت بررسی کنیم. اگر شما اهداف بلند مدتی را در سر می پرورانید، باید از عملکرد مقطعی اجتناب کرده و به دنبال نتایج پایدار در آینده باشید. این بدان معنی است که ارزش ها، موانع، تمایلات و تاثیرات انتخاب ها را باید در طول زمان مشاهده کنید.