​شما از کدام دسته‌ايد؟ آنها که گرفتاري‌ها و فشارهاي کاري خودد را پشت در منزل مي‌گذارند و يا آنها که خانواده خود را هم درگير استرس هاي کاري مي‌کنند؟ محققان مي‌گويند هر چقدر هم که مراقب باشيد وقتي رئيس بدي داشته باشيد نا خود آگاه استرس‌هاي کاري خودتان را به خانواده منتقل کرده و آنها را به خطر مي‌اندازيد. در بررسي تازه  مشخص شده که روسای شما چه خوب و چه بد بر سلامت شما و خانواده‌تان تاثير مي‌گذارند.

  • یک رئیس خوب فرقی بین کارمندان خود نمی‌گذارد.
  • یک رئیس خوب چالش ایجاد می‌کند اما منصف است.
  • یک رئیس خوب انتقادپذیر است.
  • و يك رئيس بد ...

 تکمیل فرم نظر سنجی شنبه های مدیریتی (تحت وب)

gboss

دانلود خلاصه کتاب

 تکمیل فرم نظر سنجی شنبه های مدیریتی (تحت وب)