- کتاب «باشتاب به­ پیش» برای رهبرانی نوشته شده است که خواستار رویارویی با دگرگوني‌هاي شگرف محیط کسب‌وکار امروز هستند و ضرورت انجام تغییرات بنيادين را درک می‌کنند.

- این کتاب به این موضوع می‌پردازد که برای بهره‌برداری از فرصت‌هایی که این روزها به­ سرعت می­ آیند و می‌روند، چگونه چالش‌های استراتژیک را سریع، چالاك و خلاقانه مدیریت کنیم.

- بسیار دشوار است که باور کنیم الگوي یک سازمان قرن بیستمي بتواند دنیایی را که به ­سرعت و به­ طور غیرقابل پیش‌بینی در حال تغییر است، با موفقیت اداره کند.

- همه نظرسنجی‌های انجام‌شده از مدیران اجرایی در طی دهه گذشته نشان مي‌دهند که مدیران امروز بیش از هر زمان دیگری در حال آغاز ابتکارات استراتژیک‌ هستند.

- استراتژی، دیگر در یک چرخه یک‌ساله عمل نخواهد کرد؛ زیرا فرصت‌ها و مخاطرات برمبنای چرخه سالانه عمل نمی‌کنند.

- در بازی استراتژی باید چشم‌ها، گوش­ ها و قلب‌های بیش‌تری مشارکت کنند نه فقط تعداد محدودی از مدیران ارشد. و این کاری است که سیستم‌عامل دوگانه می‌تواند از پس انجام آن برآید.

-سیستم‌عامل دوگانه، ساختاری ترکیبی از ساختار سلسله­ مراتبی و ساختار شبکه ­ای است. این ساختار  برای کنار آمدن با دنیای فرارقابتی، به اقدامات شتاب می‌بخشد.

- دنیای در حال تغییراتِ فزاینده، به طور بالقوه پیامدهای منفی جدی به دنبال دارد؛ اما مزایای عظیمی نیز به­ همراه خواهد داشت

دانلود خلاصه کتاب

bashetab1

دانلود خلاصه کتاب