اين كتاب به‏ منظور ارائه مرجعي مطمئن و نسبتاً كامل براي يادگيري مهندسي ارزش و به‏ كارگيري آن در عمل، تأليف شده است و مي‏تواند به‏ عنوان منبعي قابل اطمينان و مفيد براي سمينارها، كارگاه‏هاي آموزشي و نيز دست ‏اندركاران پروژه‏ ها، مورد استفاده قرار گيرد.

مهندسي ارزش، سيستمي است براي به‏ كارگيري در مواقعي كه به نتايجي بهتر از شرايط عادي نياز داريم. به نقل لز وب‏سايت لري مايلز مهندسي ارزش، تلاشي است سازمان‏ يافته كه كاركردهاي كالاها و خدمات را تحليل مي‏كند. در اين تلاش، راه و روش‏هايي جستجو مي‏شوند كه بتوانند كاركردهاي ضروري و ويژگي‏هاي مورد نياز محصول را همراه با سودآوري توليد آن تأمين كنند.  مهندسي ارزش، فرايندي قدرتمند، انعطاف‏پذير و خلاق براي حل مسأله است. مهندسي ارزش مي‏تواند براي مسأله‏ هاي دشوار و پيچيده، راه ‏حل‏هاي ساده و ممكن ارائه دهد و همه زيبايي‏ اش به سادگي و قدرتمندي آن است. ايران تازه شروع به استفاده از مهندسي ارزش كرده و مزيت بزرگي دارد: در اين كشور مي‏توان از تمام تجربه‏ هاي مشابه و ارزشمند ديگران در هر نقطه ‏اي از دنيا كه باشند، استفاده كرد.

 

 

bitardid
دانلود خلاصه کتاب