کتاب نه برای لقمه ای نان :آداب دادو ستد و اخلاق مدیریت را که براساس آزموده های تجربی ماتسوشیتا بوده است را از زبان خود وی بیان میکند .

این کتاب شامل دو بخش اساسی است که یک بخش آن به اینکه چگونه میتوان کارمندان را که پر ارزش ترین دارایی یک شرکت هستند را آموزش داد و از آنها بهترین استفاده را برد، میپردازد و بخش دوم مربوط به امور تصمیم گیری در مدیریت میشود .

وضعیت: موجود در کتابخانه مرکزی

دانلود خلاصه کتاب

loghmenan

دانلود خلاصه کتاب