تیم شوید و تیم خود را به سطح بالاتر ببرید

 كاركنان سازمان ها امروز بيش از پيش به كار تيمي دعوت مي شوند زيرا سازمان ها به شدت پيچيده شده و تغيير، هميشگي است. افراد بسيار اندكي روش ساختن تيمي را مي دانند كه قادر به عملي كردن دانش، تجربه و انگيزه ي كاركنان خود است.

نویسندگان:  كن بلانچارد،
آلن رندولف و پيتر گرزير

مترجم: عاطفه پاشازاده

 

 دانلود خلاصه کتاب

goteam