• طبیعت کارها بی اندازه پیچیده شده است. به محیط کاری نیاز داریم که بتواند از هوشمندی، خلاقیت، و بکارگیری مهارت های میان رشته ای نیز بهره برداری نماید
  • یافته های علمی نشان می دهد میان چگونگی وضعیت محیط کار و میزان نوآوری، پیوند مستقیم وجود دارد
  • شرکت هایی مانند گوگل، اینتل، و سیسکو، میلیون ها دلار در باز طراحی ساختمان ها، برداشتن دیوارها، و باز آرایی تالارهای کنفرانس هزینه کرده اند
  • هنگامی که فعالیت ما نیازمند به دقت فراوان و گریز از خطا باشد، محیط آرام و بی سرو صدا سودمند و یاری رسان است. ولی در فعالیت هایی که با اندیشیدن و تفکر خلاقانه همراهند، سکوت مطلق زیان بار است
  • اوباما در مصاحبه ای چنین گفته است: «هیچ موضوع ساده و غیرمشکلی، بر روی میز من قرار نمی گیرد. چنانچه موضوع دشوار نباشد، پیش از رسیدن به من حل شده است»
  • پژوهش ها نشان داده اند که ترکیب بازی، ورزشَ، و جدایی گه گاه از فعالیت های جاری،اخگر خلاقیت را برمی افروزد
  • هنگامی که منافع فرد و سازمان هماهنگ شوند،دیگر نیاز به نظارت پلیس گونه تیلوری هم از میان می رود
  • در دنیای کسب و کار معروف است که «نیروهای درجه یک، در پی همکاران درجه یک هستند. نیروهای درجه دو، همکاران درجه سه را ترجیح می دهند»
  • مایکروسافت، از نیروهایش خواسته تا اوقات کار داوطلبانه خود راه به شرکت گزارش دهند. شرکت نیز در برابر این گونه فعالیت ها، ساعتی هفده دلار به آنان می پردازد
  • چنانچه نفس کار برای انسان دلخواه و انگیزشی باشد، پاداش های مادی تاثیر سازنده ای ندارند. در فعالیت های تکراری و خسته کننده مانند دوران تیلور، پاداش های مادی کار ساز بودند

 

نويسنده: ران فريدمن 

مترجم: دکتر عبدالرضا رضايي نژاد

بهشت کارکنان - Copy

دانلود خلاصه کتاب