چرا هیچ وقت آماده نیستیم؟!

زلزله می آید، تعداد زیادی از دست می روند، عده بسیاری آسیب جانی و مالی می بینند، همه در موردش حرف میزنیم، اینکه چرا آماده نبودیم؟ چرا غافلگیر شدیم؟!

می گوییم از این به بعد خانه ها را محکم تر بسازیم، امکانات بیشتری فراهم کنیم و چه کنیم و چه نکنیم... اندکی بعد همه چیز فراموش می شود تا اتفاق بعدی، آتش سوزی، زلزله، کشته های جاده ای و ...

این آماده شدن ها باید اتفاق بیفتد و هر کوتاهی در آن بی اخلاقی است، غیر انسانی است، بی عقلی است! باید همیشه بخواهیم و پیگیرش باشیم، نباید فراموشش کنیم.

در کنار آن، خودمان هم، بله تک تک مان، باید برای سختی ها و غصه های زندگی آماده باشیم. باید انعطاف پذیری و توان مواجهه با سختی‌ها را در خودمان و اطرافیانمان توسعه دهیم. باید یاد بگیریم از اتفاقات ناگوار جان و روان سالم به در ببریم.

کتاب «گزینه ب» در باب همین موضوع است: مواجهه با سختی، ارتقای حد تحمل و یافتن شادی

 

نویسنده: شریل سندبرگ، آدام اسمیت
مترجم: لیلا ثریا صفت

نشر: نوین

دانلود خلاصه کتاب

24383

دانلود خلاصه کتاب