آیا استراتژی‌هایتان به نتیجه نمی‌رسد؟


این مسئله فقط برای شرکت شما رخ نمی‌دهد، حتی شرکت بزرگی مانند پی‌اندجی نیز با این مشکل روبرو بوده است، اما آنچه این شرکت را به جایگاه امروزی‌اش رسانده، بازی کردن به شیوۀ برنده‌هاست. فلسفۀ برد چندان پیچیده نیست، نگرش برنده‌ها نسبت به دستیابی به استراتژی مشابه است و اگر قصد دارید یکی از برنده‌ها باشید، باید این نگرش را یاد بگیرید. بازیِ برد با طرح مثال‌های متنوعی از شرکت پی‌اندجی راهنمای خودآموزی برای دستیابی به استراتژی برد است. بازیِ برد فرصتی برای همراه شدن با مدیرعامل و مشاور استراتژی پی‌اندجی و فراگیری هنر دستیابی به استراتژی برد از زبان آنهاست.
یکی از مزیت‌های اصلی کتاب بازی برد تلفیق و ترکیب محتوای کتاب با مثال‌ها و داستان‌هایی از موفقیت یا شکست کسب‌وکارها و برندهای پرشمار پی‌اندجی است. ترکیب نویسندگان کتاب (یک مدیرعامل و یک استاد دانشگاه) سبب شده تا محتوای کتاب هم قابل استفاده برای مخاطبان دانشگاهی باشد و هم بتوان آن را برای مدیران اجرایی و مشاوران حرفه‌ای توصیه کرد.

ای . جی. لافلی- راجر مارتین

سید حسین جلالی


bazibord1
دانلود خلاصه کتاب