دنیا را با خودتان سازگار کنید.
نوآفرینی عبارت است از رفتن به راهی که کمتر کسی در آن گام نهاده است.

شریل سندبرگ مدیر عملیات فیس بوک می گوید:« نوآفرینی یکی از مهم ترین و گیراترین کتاب هایی است که تاکنون خوانده ام، سرشار از ایده های غافلگیرکننده و قدرتمند. این کتاب نه تنها نگاه شما را به دنیا عوض خواهد کرد بلکه ممکن است شیوه زندگی تان را تغییر دهد. همچنین می تواند به خوبی به شما انگیزه دهد تا دنیای خود را تغییر دهید.»
نوآفرینی ماجرای پس زمینه و پشت صحنة بسیاری از داستان های آشنای دنیای کسب وکار را بیان می کند و هدف آن شکستن بسیاری از باورهای رایج و بعضاً ریشه دار در مورد خلاقیت و کارآفرینی است. باورهای که بازدارنده و مانع رشدند. نوآفرینی کتابی است که به بررسی روان شناسانه مباحث خلاقیت و نوآوری می پردازد.

 نویسنده: آدام گرانت
مترجم: رضا رایان راد- محمد علی شفیعا

3d-no-afarni دانلود خلاصه کتاب