با وارد کردن اخلاق به محل کار خود، روحیۀ تیم را تقویت کنید. کارکنان شما از احساس مثبت کار کردن در سازمانی منصف سود خواهند برد.

در اخلاق حرفه ای مهم‌ترین مطالبی که به آنها پرداخته می‌شود عبارت‌اند از: 

  • درک اخلاق کسب‌وکار و تشخیص مسائل اخلاقی در سازمان
  • تأثیر رعایت اصول اخلاقی بر منافع تجاری و منابع انسانی
  • کسب موفقیت از راه اخلاق و سرمایه‌گذاری اخلاق‏ محور

front-

دانلود خلاصه کتاب

فهرست کتاب