استقرار مدیریت فرایند در عین سادگی پیچیده و در عین پیچیده بودن ساده است. متاسفانه کتاب ها و منابعی که اکثر آنها ترجمه شده هستند، مسیر روشن و شفافی به منظور استقرار مدیریت فرایند در سازمان ها تبیین نمیکنند. یعنی اینکه با خواندن این کتاب ها واقعاً نمیتوان فهمید برای استقرار مدیریت فرایند در سازمان ها از کجا شروع کرد و چه گام هایی را پیمود.

مدیران سازمان ها با مطالعه کتاب 10 گام استقرار مدیریت فرایند می توانند بدون اینکه هزینه های بالایی را برای اجرا و استقرار مدیریت فرایند در شرکت خود متحمل شوند به تنهایی و از طریق منابع موجود داخلی اقدام به این امر نمایند. هرچند این امکان وجود دارد که در برخی موارد به حضور مشاور احتیاج باشد ولی کار اصلی این پروژه را خود سازمان انجام داده و بدین ترتیب هم هم کیفیت کار را بالا می برند و هم زمان و هزینه را کاهش می دهند. از این رو مطالعه این کتاب برای مشاورین و مدیران سازمان ها پیشنهاد می گردد.

10stepدانلود خلاصه کتاب