کتاب عادت مربی‌گری با عنوان فرعی «کمتر بگویید، بیشتر بپرسید و شیوه رهبری‌تان را تغییر دهید» کتابی خواندنی از مایکل بونگی استانیر است.در نگاه اول به نظر می‌رسد این کتاب تنها برای مدیران و برای تعامل بهتر با پرسنل سازمان نوشته شده است، اما واقعیت این است که محتوای ارائه شده در کتاب میتواند برای سایرین و در موقعیت‌های دیگر هم مفید باشد. در همان ابتدای کتاب بر این نکتۀ مهم تاکید شده که مربی‌گری، عادتی است که باید در وجود ما نهادینه شود و صرفِ دانستن تکنیک‌های آن دردی از ما دوا نخواهد کرد.

چند جمله متنخب از کتاب

  • ابزارهای مفید هیچ فایده‌‎ای نخواهند داشت، مگر اینکه اجرا شوند.
  • کمتر بگو و بیشتر بپرس، نصیحت تو آنقدرها که فکر میکنی خوب نیست.
  • خودتان را رصد کنید و ببینید چقدر وسوسه میشوید که شروع به نصیحت کردن بکنید.
  • وقتی افراد شروع به صحبت کردن با شما درباره مشکل موجود میکنند، یادتان باشد چیزی که آنها میگویند به ندرت همان مسئله واقعی است و معمولا شما دارید یک مسئله اشتباه را حل میکنید.
  • این خیال واهی که هر دو طرف گفتگو میدانند طرف مقابل چه میخواهد، خیلی رایج است و فضا را برای گفتگوهای آزاردهنده زیادی مهیا میکند.
  • با سکوت کنار بیایید. وقتی یکی از هفت سوال ضروری را از کسی می‌پرسید، گاهی جوابی که می‌شنوید، سکوت است.

coaach

دریافت خلاصه کتاب