۵۳ اصل مدیریت انسان‌ها اثر ارزشمند استیفان رابینز محقق و نویسنده کتاب‌های مدیریتی و یکی از مطرح‌ترین نویسندگان دانشگاهی در زمینه مدیریت رفتار سازمانی است. کتاب مدیریت رفتار سازمانی استیفن رابینز، تقریباً در سراسر جهان به عنوان یک مرجع شناخته شده برای آموزش مدیریت رفتار سازمانی مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرد. اما او در میان کتابهای آکادمیک و رسمی، کتابهای کوچک‌تر و مختصرتری هم دارد که ارزش خواندن دارند. یکی از این کتابها، کتاب The truth about managing people  است. این کتاب که توسط محمدرضا شعبانعلی و آرش قبایی تحت عنوان" ۵۳ اصل در مدیریت انسانها" به زبان فارسی ترجمه شده است، در قالب ۵۳ نکته که هر کدام در دو یا سه صفحه بیان شده‌اند، تجربیات استیفن رابینز را در رفتار سازمانی و مدیریت انسان‌ها مطرح می‌کند. این کتاب با بیانی بسیار ساده و روان با مثال‌های خوب موارد مهمی از ارتباط‌ کارمندان و مدیران را خارج از چهار چوب‌های کلاسیک دانشگاهی شرح می‌دهد.

53

دریافت کتاب