کتاب Working with you is killing me"" توسط کاترین کرولی و کتی الستر نوشته و با عنوان‌های کار کردن با تو مرا می‌کشد و کار کردن با تو مرا بیچاره کرده است به فارسی ترجمه شده است. در این راهنمای عملی، کاترین کرولی، روان درمانگر و کتی الستر، مشاور شناخته شده حوزه کسب و کار، مهارت و تجربه¬ی بیست سال پژوهش¬های خود را با هم در آمیخته-اند تا به شما بیاموزند چگونه خود را از شر موقعیت¬های ناراحت کننده در محل کار برهانید.
بسياري از مردم در محل کار خود درگير مشکلات عاطفي و ارتباطي کوچک و بزرگي هستند که راه برون‌رفت از آن را هم نمي‌دانند. برخي تصور مي‌کنند که اين مشکلات به دليل برخورد بد، فرهنگ نامناسب و بي‌ملاحظه‌گي همکارانشان رخ مي‌دهد. اما بايد پذيرفت که در بسياري از موارد، مشکل اصلي نوع برخورد آنها و ناتواني در ميان نظراتشان است که منجر به بروز چنين مشکلاتي مي‌شود. دو تن از مشاوران جهان «کاترين کرولي» و «کتي الستر» در کتاب حاضر تلاش کرده‌اند تا مخاطب را در موقعيت‌هاي احساسي مختلفي که ممکن است در محل کار با آنها روبه‌رو شود، قرار داده و راهکار مناسب براي رها شدن از چنين تنگناهاي احساسي را در اختيارش بگذارند.

صفحه اول

دریافت کتاب