کتاب "قصه‌های شب برای مدیران (Bedtime stories for managers)" اثر هنری مینتزبرگ، گزیده‌ای از جان کلام و دیدگاه‌های پخته‌ی اوست که در طی سالیان سال، تحصیل کرده و با زبان تمثیل و استعاره، اما مختصر و مفید در قالب نوشته‌های کوتاه جمع‌ آورده است. به‌ تعبیر خود مینتزبرگ، این کتاب شاید مهم‌ترین اتفاق زندگی او در آستانه‌ی هشتاد سالگی‌اش باشد. از ویژگی‌های این کتاب جامعیت آن است؛ موضوعات گسترده‌ای از «آموزش مدیریت» تا «سازمان‌دهی» را از زاویه‌ای متفاوت با آن‌چه در کتاب‌ها و نظریه‌های مدیریت رایج است، پوشش می‌دهد. داستان‌های این کتاب ساده نوشته شده، اما از خِرَدی برآمده است که نتیجه‌ی مشاهدات عمیق این اندیشمند خوش‌فکر درباره‌ی سازمان و جامعه است. این کتاب توسط محمد حسین نقوی، علی بابایی و حانیه محمدی ترجمه و توسط انتشارات ملیکان منتشرشده است.

لینک دریافت کتاب

صفحه اول1