34

كتاب "Originals: How Non-Conformists Move the World" نوشته آدام گرانت روانشناس و استاد ارشد دانشكده مديريت وارتون دانشكده پنسيلوانيا است. اين كتاب، با بررسي مثال‌هاي گوناگون از زندگي و احوالات افراد متعدد فعال در كارآفريني، ورزش، نويسندگي، سياست، و غيره، مسائل روانشناختي‌اي را كه افراد خلاق و نوآفرين پيش‌رو دارند مطرح مي‌كند. شناخت اين عوامل مرتبط با نوآفريني براي افرادي كه قصد دارند با خلاقيت و نوآوري زمينه ساز تغييراتي در دنياي پيرامون خويش شوند بسيار راهگشا خواهد بود. نويسنده در اين كتاب به ما نشان مي‌دهد كه هريك از ما مي‌توانيم خلاقيت خود را افزايش دهيم و براي ما آشكار مي­‌كند چگونه مي­‌توانيم ايده­‌هايي را كه حقيقتا نوآفرينانه هستند تشخيص دهيم و پيش‌­بيني كنيم كدام يك از آنها نتيجه بخش خواهد بود. او به ما مي­‌گويد چگونه مي‌توانيم با پرورش نوآفريني در كودكان‌مان والديني بهتر، و با ايجاد تنوع فكري، به جاي همرنگي، مديراني بهتر باشيم.

ترجمه‌هاي متعددي از اين كتاب در ايران وجود دارد كه نخستين و به گمان ما بهترين آن تحت عنوان "نوآفريني: دنيا را با خودتان سازگار كنيد" توسط آقايان رضا رايان راد و محمدعلي شفيعا ترجمه و توسط انتشارات آريانا قلم به بازار عرضه شده است.

لینک دریافت کتاب