5second

كتاب « اعتماد به نفس » نوشته " باربارادی آنجلیس" نویسنده و سخنران و روان شناسی برتر است که بیشتر در حوزه توسعه فردی تمرکز دارد. مل رابینز با اجرای برنامه های تلویزیونی و رادیویی هم توانسته به مردم سراسر دنیا مشاوره دهد تا بتواند در کار و زندگی شخصی خود تغییراتی مثبت ایجاد کنند. «کتاب اعتماد به نفس» یک راهنمای عملی بسیار ساده ای است که کمک می کند اعتماد به نفس واقعی را در خود ایجاد کنید و آن را پایدار نگه دارید. شاید برداشتن اولین قدم برای ایجاد تغییرات بزرگ در زندگی سخت باشد، اما وقتی دیگران توانستند، مطمئن باشید که شما هم می توانید. كتاب حاضر با عنوان اصلي «Confidence »  توسط حسام اتابک ترجمه و از سوي انتشارات نشرجیحون منتشر شده است.