1. شنبه های مدیریتی
۹۷/۰۳/۱۹
strathinkبشر از دیرباز در پی تحقق آرزوها و دستیابی به اهداف خویش بوده است. اما همواره این سوال در ذهن مطرح بوده که چگونه باید به اهداف مطلوب خود دست پیدا کند؟ پاسخ...
۹۷/۰۳/۱۰
pooyaiدر نگرش پویا، به پدیده ها و رخدادها در طول زمان نگاه می شود. تحلیل و فکر انسان در امتداد زمان فعال می شود. در نگرش پویا زمان یک بعد مهم و حیاتی در تفکر و...
۹۷/۰۳/۰۵
lhabit  چگونه در زندگی خود عادت های بد را رها کنیم و به عادت های خوب بچسبیم.  چگونه مغز عادات را پردازش می کند.  اشتباهات رایج مردم در مورد...
۹۷/۰۲/۲۷
7habitخلاصه کتاب 7 عادت مردمان موثر، چکیده‌ای از مهم ترین نکاتی است که باعث بهبود افراد در زندگی و شغلشان می‌شود.استفان کاوی، برای نوشتن این کتاب، عادت‌ها و...
۹۷/۰۲/۲۰
sazeshزندگی، یک مذاکره است! اگرچه ممکن است کنجکاو شده باشید که مذاکره کنندگان FBI چطور خشن‌ترین و بدترین آدم‌های جهان را وادار به رها کردن گروگان‌ها می‌کنند،...
۹۷/۰۲/۱۳
2020هدف کتاب 2020 آن است که آینده را پیش بینی کند و از این طریق نقش مهندسین در آینده را معین کند.اگر چه این موضوع به خودی خود جالب توجه می باشد اما قصد...
۹۷/۰۲/۰۶
diffwayمهندس، کسی نیست که هندسه می‌داند! مهندس کسی است که تربیت می‌شود تا در هر روز از زندگی خود با مسائل جدیدی مواجه شود که تا کنون با آن برخورد نداشته است ولی...