تماس با ما

مشهد-ميدان آزادي- پرديس دانشگاه-سازمان مركزي-حوزه معاونت طرح و برنامه- كدپستي: 9177948974

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مسئولیت

شماره اتاق

شماره تماس

1

دکتر علیرضا پویا

مدیر منابع انسانی و تحول سازمانی

315

38802302

2

ملیحه بزرگوار

کارشناس فرایندها و ساختار حوزه اداری و مالی

309

38802311

3

زهره جلیلیان فتاحی

کارشناس فرایندها و ساختار حوزه پژوهش و فناوری

304

38802304

4

محمد اسحاق شریفی

 

کارشناس مسئول ساختار

307

38802392

5

فرزانه صفری‌برجی

کارشناس فرایندها و ساختار حوزه پژوهش و فناوری

309

38802393

6

منیره عرفانیان

کارشناس فرایندها و ساختار حوزه اداری و مالی

317

38802327

7

زهرا لشکری‌پور

کارشناس فرایندها و ساختار حوزه طرح و برنامه

304

38802397

8

شیلا منظم‌ابراهیم‌پور

کارشناس فرایندها و ساختار حوزه دانشجویی و فرهنگی

309

38802320