نشريه سامان

{jcomments on}به منظور ترويج فرهنگ بهره‌وري و استفاده بهينه از امكانات و ارتقاء سطح عملكرد دانشگاهها، كميسيون بهره‌وري و تحول اداري در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از سال 1377 آغاز به كار نمود. دانشگاه فردوسي مشهد نيز كميسيون فوق را از همان تاريخ تشكيل داد. اين كميسيون انتشار نشريه سامان را با هدف فرهنگ‌سازي و ايجاد بستر مناسب و آشنايي كاركنان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه با آخرين دستاوردهاي علمي در زمينه مفاهيم پيشرفته مديريتي، در دستور كار خود قرار داد كه به صورت فصلي منتشر مي‌شود.

  • مدير مسئول : معاون طرح و برنامه دانشگاه فردوسي مشهد  
  • اعضاء هيات تحريريه: شوراي اطلاع رساني معاونت (احسان سالاري، سيد سهيل حسيني، مربم خجسته، مريم تاتاری،  نغمه کارگذار، وجيهه معافيان)

آخرين شماره‌ سامان مديريتي

آخرين شماره سامان آموزشي  

Saman49 Page 1

Saman19 Page 1

شماره 49 - بهار 92

ارزيابي عملکرد کارکنان

شماره 19
ويژگي‌هاي استاد خوب از ديدگاه دانشجويان