كارگروه تحول اداري و بهره‌وري دانشگاه های منطقه 4 كشور

 • معرفي دانشگاه‌هاي منطقه 4
 • معرفي اعضا

سمت

نام و نام خانوادگي

سمت در دانشگاه

رئيس

دکتر محمد لگزيان

معاون طرح و برنامه دانشگاه فردوسي مشهد

نايب رييس

دکتر فريبرز رحيم‌نيا

مشاور برنامه ريزي معاونت طرح و برنامه

دبير

آقاي غلامرضا مناجاتي پور

مدير برنامه، بودجه وتشكيلات دانشگاه تربيت معلم سبزوار

 

 

 

 

عضو

آقاي محسن خزائی

معاون اداري و مالي مجتمع آموزش عالي قوچان

آقاي غلامرضا سميعي

مدير امور اداري دانشگاه صنعتي بيرجند

آقاي حسن رضا آرامجو

مدير امور اداري دانشگاه بيرجند

آقای امير رافعی

مدير طرح و برنامه دانشگاه نيشابور

آقاي مجيد ناصري

مدير امور اداري و گزينش دانشگاه بجنورد

آقاي حسن سپهري

مدير امور اداري دانشكده فني و مهندسي تربت حيدريه

 • اهداف و شرح وظايف
 • پيگيري و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مرتبط با ده برنامه تحول اداري و بهره‌وري در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراكز تابعه عضو در هر كارگروه
 • پيگيري و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي محول شده از سوي دفتر تحول اداري و بهره‌وري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 • پيشنهاد طرح‌ها و برنامه‌ها با موضوعات پژوهشي و آموزشي در راستاي برنامه‌هاي تحول اداري و بهره‌وري و توانمندسازي منابع انساني
 • ارائه گزارش‌هاي دوره‌اي و موردي از عملكرد كارگروه

 

 • نحوه تشكيل جلسات
 • جلسات كارگروه الزاماً هر 45 روز يكبار و در صورت نياز و درخواست اعضاء، جلسات فوق‌العاده برگزار خواهد شد.
 • جلسات كارگروه با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي‌يابد.
 • مصوبات كارگروه با آراء نصف بعلاوه يك از اعضاي حاضر داراي اعتبار است.
 • در صورت ضرورت مي‌توان از افراد صاحب‌نظر و مشاوران متخصص در زمينه‌هاي خاص و مرتبط با دستور جلسه استفاده نمود. (بدون حق راي)
 • اعضاء شخصاً موظف به شركت در جلسات كارگروه هستند.
 • در صورت امكان تشكيل جلسات بصورت دوره‌اي در ميان اعضاء هر كارگروه برگزار خواهد شد.
 • طول مدت دوره رياست و دبيري كارگروه 18 ماه تعيين مي‌گردد.

 

 

ابتداي صفحه

 

 

اطلاعیه ها