ارائه اسلايد كارگاه آموزشي "سنجش و اندازه‌گيري" ويژه اعضاي محترم هيئت علمي

در راستاي ارتقاي مهارت‌ها و شايستگي‌هاي حرفه‌اي و تخصصي اعضاي محترم هيأت علمي، کارگاه "سنجش و اندازه‌گيري" در روز دوشنبه 20 شهريور سال جاری برگزار گرديد.

اسلايد كارگاه "سنجش و اندازه‌گيري"

اطلاعیه ها