جزوه جلسه اول تا ششم دوره تربيت قرآني ويژه آقايان

جزوه دوره تربيت قرآني ويژه آقایان (مربوط به دوره آموزشی تربيت قرآنی و راهکارهای آن- استاد: جناب آقای دکتر صادق زاده)

دریافت جزوه درس اول تا ششم