اطلاعيه ثبت‌نام در كارگاه آموزشي "اعتبارسنجي و تضمين كيفيت در آموزش عالي" ويژه اعضاي محترم هيأت علمي

قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي

به اطلاع مي‌رساند، كارگاه آموزشي "اعتبارسنجي و تضمين كيفيت در آموزش عالي" به مدت 8 ساعت به صورت حضوري برگزار مي‌گردد. اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه جهت ثبت‌نام مي‌توانند با مراجعه به پورتال اساتيد- منوي اداري و مالي- زير منوي اداري- قسمت ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها از تاريخ 27/09/92 لغايت پايان وقت اداري 03/10/92 براي شركت در كارگاه مذكور اقدام نمايند.

تاريخ و محل برگزاري كارگاه

نام كارگاه

تاريخ برگزاري كارگاه

ساعت برگزاري كارگاه

محل برگزاري كارگاه

مدرس

اعتبارسنجي و تضمين كيفيت در آموزش عالي

چهارشنبه

04/10/1392

صبح ساعت 12- 8

عصر ساعت 17- 14

سازمان مركزي، طبقه سوم، سالن شورا

جناب آقاي دكترمهرعليزاده

عضو محترم هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران

 

يادآوري:

1- در راستاي افزايش كيفيت و بهبود نقايص احتمالي موجود در برگزاري دوره‌هاي آموزشي، از اعضاي محترم هيأت علمي تقاضا مي‌گردد، با مراجعه به پورتال اساتيد، منوي اداري و مالي، زير منوي اداري و قسمت ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها، لينك نظرسنجي، فرم نظرسنجي كارگاه آموزشي را از تاريخ 05/10/92 لغايت 15/10/92 تكميل نمايند (صدور گواهينامه آموزشي منوط به تكميل فرم مذكور در پورتال اساتيد مي‌باشد).