اطلاعيه ثبت نام در دوره آموزشي " گزارش‌نويسي و آيين نگارش در مكاتبات اداري

قابل توجه همكاران گرامي

به اطلاع مي‌رساند، دوره آموزشي " گزارش‌نويسي و آيين نگارش در مكاتبات اداري" به مدت 46 ساعت به صورت حضوري برگزار مي‌گردد. كارمندان محترم دانشگاه جهت ثبت‌نام مي‌توانند با مراجعه به پورتال کارمندي- منوي امكانات- زير منوي ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها از تاريخ 01/02/93 لغايت پايان وقت اداري 10/02/93 براي شركت در دوره مذكور اقدام نمايند.

* بديهي است پس از تاييد مدير مربوطه ثبت‌نام در دوره نهايي مي‌گردد.

يادآوري:

1-  لازم به ذكر است تنها كساني مي‌توانند در اين دوره‌ شركت نمايند كه وضعيت ثبت‌نام آن‌ها "تأييد شده" باشد.

2- افرادي مجاز به شركت در دوره‌ فوق مي‌باشند كه قبلا در دوره‌هاي مشابه با اين دوره‌ همچون آيين نگارش و اصول گزارش‌نويسي، اصول گزارش‌‌نويسي و آيين نگارش در مكاتبات اداري، فنون گزارش‌نويسي و از اين قبيل شركت نكرده باشند.

3- چنانچه همكاراني پس از ثبت‌نام از حضور در دوره خودداري نمايند، در انتخاب دوره‌هاي بعدي با محدوديت مواجه خواهند شد.

4-  چنانچه همكاران پس از ثبت‌نام از حضور در دوره منصرف شوند، مي‌توانند حداكثر تا دو روز قبل از شروع دوره انصراف خود را از طريق تماس يا شماره‌هاي 8802322 و 8802325 به واحد آموزش و بهسازي منابع انساني دانشگاه اطلاع دهند.

5-  حد مجاز غيبت در اين دوره 6 جلسه مي‌باشد.

6-  تاخير در ورود و تعجيل در خروج بيش از 30 دقيقه به منزله غيبت محسوب خواهد شد.

7-  حدنصاب نمره قبولي در اين دوره كسب نمره 14 مي‌باشد.

8- در راستاي افزايش كيفيت و بهبود نقايص احتمالي موجود در برگزاري دوره‌هاي آموزشي، از همكاران ارجمند تقاضا مي‌گردد، با مراجعه به پورتال كارمندي، منوي امكانات و زيرمنوي ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها، لينك نظرسنجي، فرم نظرسنجي دوره آموزشي را از تاريخ 23/04/93 لغايت 31/04/93 تكميل نمايند (صدور گواهينامه آموزشي منوط به تكميل فرم مذكور در پورتال كارمندي مي‌باشد).

                                                                                                                               

تاريخ و محل برگزاري دوره

گروه

تاريخ برگزاري دوره

ساعت برگزاري دوره

محل برگزاري دوره

شرايط شركت‌كنندگان

تاريخ برگزاري آزمون

گروه اول

و

گروه دوم

سه‌شنبه

16/02/93

گروه اول

ساعت 11:30- 10

 

 

گروه دوم

ساعت 13- 11:30

دانشكده علوم اداري و اقتصادي

دوشنبه‌ها كلاس شماره 18

 

يكشنبه و سه‌شنبه‌ها

كلاس شماره 21

اولويت با كارمندان

رسمي، پيماني و قراردادكار مشخص با مدرك تحصيلي حداقل كارداني مي‌باشد.

سه‌شنبه 10/04/93

 

 

يكشنبه

21/02/93

‌دوشنبه

22/02/93

يكشنبه

28/02/93

دو‌شنبه

29/02/93

‌سه‌شنبه

30/02/93

يكشنبه

04/03/93

دوشنبه

05/03/93

يكشنبه

11/03/93

دو‌شنبه

12/03/93

‌سه‌شنبه

13/03/93

يكشنبه

18/03/93

دوشنبه

19/03/93

سه‌شنبه

20/03/93

يكشنبه

25/03/93

دوشنبه

26/03/93

سه‌شنبه

27/03/93

يكشنبه

01/04/93

دوشنبه

02/04/93

سه‌شنبه

03/04/93

يكشنبه

08/04/93

دوشنبه

09/04/93

سه‌شنبه

10/04/93

 

 

 

معاونت طرح و برنامه (گروه منابع انساني)