بازطراحي و مكانيزاسيون فرايند دانش آموختگي دانشجويان مقطع كارشناسي

در راستاي استفاده بهينه از منابع و افزايش بهره‌وري و رضايت دانشجويان، مديريت فرايندها و ساختار، بازطراحي و مكانيزاسيون فرايند "دانش‌آموختگي" را به سفارش مديريت آموزشي دانشگاه از ارديبهشت ماه در دستور كار خود قرار داده است. در اين راستا به ­منظور انجام مطالعه و بررسي­­ هاي كارشناسي، كارگروهي متشكل از كارشناسان محترم مديريت آموزشي (آقايان الياسي، طالبي، صالحي و زواري)، منتخبي از كارشناسان معاونت‌ آموزشي دانشكده‌ها (آقايان ميرزايي و راييني و خانم­ ها كازراني مقدم و لاري)، معاونت دانشجويي، معاونت فرهنگي و مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه‌اي (خانم سمانه مهدي­زاده) و مديريت فرايندها و ساختار (خانم ­ها بخشي و حجازي)  به طور مستمر تشكيل گرديد و به آسيب­ شناسي، تحليل فرايند و تدوين راهكار پرداخت.
 
پس از اتمام مطالعات اوليه فرايند در معاونت طرح و برنامه، جلسه ­اي با حضور مديران حوزه­ هاي مربوطه، جناب آقاي دكتر هاشمي (معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي)، جناب آقاي دكتر لگزيان (معاون محترم طرح و برنامه)، جناب آقاي دكتر گنجعلي (مدير محترم آموزشي)، جناب آقاي دكتر كاهاني (رييس محترم مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه­ اي) و جناب آقاي دكتر فراحي (مدير محترم فرايندها و ساختار) جهت بررسي مدل پيشنهادي در محل سالن شوراي معاونت طرح و برنامه برگزار گرديد و ضمن بيان نظرات و پيشنهادات اصلاحي به تصويب اعضاي محترم جلسه رسيد.

DSC01189

DSC01185

اطلاعیه ها