اطلاعيه ثبت‎نام دوره آموزشي "روش های آماری با نرم افزار spss (سطح مقدماتی)"

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی

به اطلاع مي‌رساند، کارگاه آموزشي "روش های آماری با نرم افزار spss (سطح مقدماتی)" به مدت 20 ساعت به صورت حضوري برگزار مي‌گردد. اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه جهت ثبت‌نام مي‌توانند با مراجعه به پورتال اساتید- منوي اداري و مالي- زير منوي اداري- قسمت ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها از تاريخ 94/07/20 لغايت پايان وقت اداري 94/07/30 براي شركت در کارگاه مذكور اقدام نمايند.

تاريخ و محل برگزاري دوره

تاريخ برگزاري دوره

ساعت برگزاري دوره

محل برگزاري دوره

مدرس

چهارشنبه

06/07/94

ساعت 18- 14

ساختمان قدیم کتابخانه مرکزی- جنب مهد کودک دانشگاه

جناب آقای دکتر هادی جباری عضو محترم هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی

پنجشنبه

07/07/94

ساعت 13- 8

چهارشنبه

13/07/94

ساعت 18- 14

پنجشنبه

14/07/94

ساعت 13- 8

 

يادآوري:

1- سرفصل دوره به شرح ذیل می باشد.

2- در راستاي افزايش كيفيت و بهبود نقايص احتمالي موجود در برگزاري دوره‌هاي آموزشي، از اساتید ارجمند تقاضا مي‌گردد، با مراجعه به پورتال اساتید، منوي اداری و مالی و زيرمنوي اداری و قسمت ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها، لينك نظرسنجي، فرم نظرسنجي کارگاه آموزشي را از تاريخ 94/08/14 لغايت 94/08/17 تكميل نمايند (صدور گواهينامه آموزشي منوط به تكميل فرم مذكور در پورتال اساتید مي‌باشد).                                      

روش‌های آماری با نرم‌افزار SPSS

سرفصل دوره:                          

 1. 1.تعریف علم آمار و تبیین اهمیت فراگیری آن
 2. 2.انواع مطالعات و متغیرهای آماری
 3. 3.مروری بر روش‌های جمع‌آوری داده‌ها

-         سرشماری

-         نمونه‌گیری و آزمایش

-         روش‌های نمونه‌گیری

-         مشکلات حجم نمونه‌ی کوچک

-         مشکلات حجم نمونه‌ی بزرگ

 1. 4.معرفی نرم‌افزار SPSS
 2. 5.روش‌های آمار توصیفی با نرم‌افزار
 3. 6.روش‌های آمار توصیفی دوبعدی با نرم‌افزار
 4. 7.معرفی مختصر روش‌های استنباط آماری
 5. 8.معرفی مختصر آزمون‌های آماری و تبیین جایگاه آن‌ها در استنباط آماری
 6. 9.بررسی توزیع جامعه

-         نمودارهای احتمال و احتمال تجمعی

-         آزمون‌ نیکویی برازش پیرسن

-         آزمون‌ نیکویی برازش کلموگروف-اسمیرنوف

-         آزمون‌ نیکویی برازش شاپیرو ویلک

 1. 10.آزمون‌های مربوط به میانگین جامعه

-         آزمون مقایسه‌ی میانگین جامعه با عدد ثابت

-         آزمون مقایسه‌ی میانگین دو جامعه‌ی وابسته (زوجی)

-         آزمون مقایسه‌ی میانگین دو جامعه‌ی مستقل (جدا از هم)

-         آزمون مقایسه‌ی میانگین سه یا چند جامعه‌ی مستقل

-         آزمون مقایسه‌ی میانگین سه یا چند جامعه‌ی وابسته (طرح‌های تکراری)

 1. 11.طرح‌های آزمایشی

-         طرح تک عاملی کاملاً تصادفی

-         طرح بلوکی تصادفی و طرح‌های مربع لاتین

-         طرح‌های دو و چند عاملی

 1. 12.آزمون‌های مربوط به همبستگی بین دو متغیر

-         آزمون استقلال جداول توافقی دوطرفه

-         آزمون مقایسه‌ی نسبت دو جامعه‌ی مستقل (جدا از هم)

-         نسبت شانس‌ها (خطر) و تفسیر آن

-         آزمون مقایسه‌ی نسبت دو جامعه‌ی وابسته (زوجی)

-         آزمون ضریب همبستگی لامبدا، فی و وی کرامر

-         آزمون ضریب همبستگی اتا

-         آزمون معنی‌داری ضریب همبستگی خطی اسپیرمن

-         آزمون معنی‌داری ضریب همبستگی خطی کندال

-         آزمون ضریب همبستگی گاما

-         آزمون معنی‌داری ضریب همبستگی خطی پیرسن

 1. 13.مدل‌های مربوط به بررسی رابطه یک‌طرفه بین چند متغیر

-         رگرسیون خطی ساده

-         رگرسیون خطی چندگانه با متغیرهای توضیحی کمی

-         رگرسیون خطی چندگانه با برخی متغیرهای توضیحی کیفی

-         رگرسیون‌ لجستیک دودویی

-         رگرسیون لجستیک چندسطحی