اطلاعيه ثبت‎نام کارگاه آموزشي "آشنایی با ابزار علم سنجی"

.

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی

به اطلاع مي‌رساند، كارگاه آموزشي "آشنايی با ابزار علم سنجی" وي‍ژه اعضای هیأت علمی به مدت 4 ساعت به صورت حضوري برگزار مي‌گردد. اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه جهت ثبت‌نام مي‌توانند با مراجعه به پورتال اساتید- منوي اداري و مالي- زير منوي اداري- قسمت ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها از تاريخ 94/08/10 لغايت پايان وقت اداري 94/08/17 براي شركت در کارگاه مذكور اقدام نمايند.

                                                                               تاريخ و محل برگزاري کارگاه

 

تاريخ برگزاري دوره

 

ساعت برگزاري دوره

 

محل برگزاري دوره

 

مدرس

 پنجشنبه

94/08/21

    8 الی 12 

 ساختمان شماره 2 کتابخانه مرکزی- جنب مهد کودک

 سرکار خانم دکتر عباسی

 

يادآوري:

1-  در راستاي افزايش كيفيت و بهبود نقايص احتمالي موجود در برگزاري دوره‌هاي آموزشي، از اساتید ارجمند تقاضا مي‌گردد، با مراجعه به پورتال اساتید، منوي اداری و مالی و زيرمنوي اداری و قسمت ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها، لينك نظرسنجي، فرم نظرسنجي کارگاه آموزشي را از تاريخ 94/08/21 لغايت 94/08/23 تكميل نمايند (صدور گواهينامه آموزشي منوط به تكميل فرم مذكور در پورتال اساتید مي‌باشد).                                      

                                                             معاونت طرح و برنامه (گروه منابع انساني)

 

اطلاعیه ها