استقرار سامانه دانش آموختگي دانشجويان مقطع کارشناسي

در راستاي استفاده بهينه از منابع و افزايش بهره‌وري و رضايت دانشجويان، مديريت فرايندها و ساختار و مرکز فاوا، بازطراحي و مكانيزاسيون فرايند "دانش‌آموختگي" را به سفارش مديريت آموزشي دانشگاه از ارديبهشت ماه سال 94 در دستور کار خود قرار داد. در اين راستا به­ منظور انجام مطالعه و بررسي­­ هاي كارشناسي، كارگروهي متشكل از كارشناسان محترم مديريت آموزشي، منتخبي از كارشناسان معاونت‌ آموزشي دانشكده‌ها، معاونت دانشجويي، معاونت فرهنگي، مركز فاوا و مديريت فرايندها و ساختار تشكيل گرديد و به آسيب­ شناسي، تحليل فرايند و تدوين راهکار پرداخت. مدل بازطراحي‌شده در دانشکده علوم رياضی به‌صورت آزمايشي به اجرا درآمد و اصلاحات لازم در مدل اعمال گرديد.

براساس برنامه‌ريزی‌های صورت‌گرفته، مقرر گرديد ابتدا اين سيستم در دو دانشکده الهيات و معارف اسلامی و علوم اجرا گردد. بدين منظور جلسه آموزشي "آشنايي با سامانه دانش‌آموختگی" مختص روسای محترم ادارات آموزشی و کارشناسان گروه‌ها در روز چهارشنبه مورخ 02/04/95 ساعت 10 الي 12 در محل سالن شوراي مرکز فاوا برگزار گرديد.

اطلاعیه ها