تقدیر از پیشنهاددهندگان برتر سال های 1391 الی 1394

در مراسم روز کارمند (شنبه 27 شهریور) از پیشنهاد دهندگان برتر سال های 1391 الی 1394 تقدیر گردید:

سال 1391: سر کار خانم زهرا لاری (دانشکده علوم)

سال 1392: جناب آقای سید رضا موسوی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

سال 1393: سرکار خانم نرگس حاجی زاده (اداره انتظامات)

سال 1394: جناب آقای امید میلانی فرد (مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات)

IMG 3319

IMG 3315 

اطلاعیه ها