مجموعه گزارشات حضور متخصصان ایرانی در دوره های سازمان بهره وری آسیایی

از فرصت های در اختیار سازمان ملی بهره وری ایران به عنوان یکی از 9 کشور عضو سازمان بهره وری آسیایی، استفاده از برنامه های مصوب آموزشی و پژوهشی این سازمان است که به شکل دوره های آموزشی، کارگاه ها ، سمینارها و اجلاس مطالعاتی و .. در کشورهای عضو برگزار می گردد و هر ساله تعدادی از کارشناسان دستگاه های اجرایی به این دوره ها اعزام می شوند.

در این رابطه گزارش حضور متخصصان ایرانی در دوره های سازمان بهره وری آسیایی از سال 2010 تا 2015 در ده مجموعه به شرح ذیل جهت بهره برداری در اختیار معاونت طرح و برنامه قرار گرفته است. تمامی واحدها و اعضای دانشگاه فردوسی مشهد می توانند جهت دریافت مجموعه مورد نظر با جناب آقای سالاری - شماره 2307 تماس حاصل فرمایند.

 bahrevari

اطلاعیه ها