كارگاه آموزشي "مهارت‌های پژوهش‌های کيفی" وي‍ژه اعضای هیأت علمی

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی

به اطلاع مي‌رساند، كارگاه آموزشي "مهارت‌های پژوهش‌های کيفی" وي‍ژه اعضای هیأت علمی به مدت 8 ساعت به صورت حضوري برگزار مي‌گردد. اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه جهت ثبت‌نام مي‌توانند با مراجعه به پورتال اساتید- منوي اداري و مالي- زير منوي اداري- قسمت ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها از تاريخ 17/07/95 لغايت 22/07/95 براي شركت در کارگاه مذكور اقدام نمايند.

تاريخ و محل برگزاري کارگاه

تاريخ برگزاري کارگاه

ساعت برگزاري کارگاه

محل برگزاري کارگاه

مدرس

شنبه

24/07/95

15 الي 19

ساختمان جدید مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی- طبقه همکف- اتاق شورا

جناب آقای دکتر مهرام

(عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی)

یکشنبه

25/07/95

15 الي 19

 

يادآوري:

1-  در راستاي افزايش كيفيت و بهبود نقايص احتمالي موجود در برگزاري دوره‌هاي آموزشي، از اساتید ارجمند تقاضا مي‌گردد، با مراجعه به پورتال اساتید، منوي اداری و مالی و زيرمنوي اداری و قسمت ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها، لينك نظرسنجي، فرم نظرسنجي کارگاه آموزشي را از تاريخ 25/07/95 لغايت 02/08/95 تكميل نمايند (صدور گواهينامه آموزشي منوط به تكميل فرم مذكور در پورتال اساتید مي‌باشد).

2-  سرفصل کارگاه مذکور به شرح ذیل می‌باشد:

-       رويكرد هاي روش شناسي

-       انواع پژوهش هاي كيفي

-       تمايز پژوهش هاي كمي و كيفي

-       چارچوب نظري در مطالعات كيفي

-       ابزارهاي پژوهش كيفي

-       اعتبار در پژوهش هاي كيفي

-       ​فرمت نگارش طرح و گزارش پژوهش هاي كيفي